Announced 9 main agricultural commodities to 2020

Thursday - 11/10/2018 00:29
9 agricultural products including: rice; vegetables, beans of all kinds; the coffee; rubber; pepper; thing; tea; Fruit and cocoa trees have been introduced by the Ministry of Agriculture and Rural Development in the development strategy of cultivation in Vietnam until 2020.
Announced 9 main agricultural commodities to 2020
Theo bản chiến lược này, về lúa gạo, dự tính đạt mức sản lượng lúa vào năm 2010 là 36,5 triệu tấn, năm 2015 là 38 triệu tấn và năm 2020 là 39,8 triệu  tấn.  Về cà phê, ổn định diện tích khoảng 500.000 ha, trong đó có 40.000 ha cà phê chè ở các vùng có điều kiện phù hợp như Tây Nguyên, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Năng suất trung bình cà phê ước đạt 976.000 tấn vào năm 2010 và 1,1 triệu tấn năm 2020.  Cũng theo bản chiến lược, nhóm nông sản chủ lực của vùng Đông Bắc là chè, lúa gạo, ngô, khoai, cam quít, vải, nhãn, quế, hồi, của vùng Tây Bắc là ngô, đậu tương, chè, cây ăn quả ôn đới, nhãn, cà phê chè, lúa đặc sản..., của đồng bằng sông Hồng là cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp hàng năm với diện tích lúa khoảng 550.000 ha và của ĐBSCL là lúa gạo, rau các loại, mía, dừa, cây ăn quả, với trọng tâm phát triển vùng lúa chất lượng cao khoảng 1 triệu ha phục vụ xuất khẩu.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second